მის: საქართველო, ქ. თბილისი, ჯავის მე-5 შეს. #17
ტელ: 2 66 59 25. მობ: 597 13 00 99.
e-meil: bregvadzej@mail.ru